Om Oss

Vår affärsidé är att stötta företag och dess ägare

Vår grundsyn på företagande är att ett företag drivs av passionerade ägare med en vision och en dröm kring sitt företagande. Vår egen passion ligger just i det att stötta dessa ägare att uppnå sina visioner och uppfylla drömmarna.

Vi är ECO

Hög kvalitét och resultat, inget annat.

För att nå era mål och drömmar krävs en hel del av dagens företagare, och i väldigt många fall behövs professionella bollplank och spetskompetens inom en rad olika områden. Just ekonomiområdet är vår stora passion!

Exempel på frågor som kan behöva hanteras för att lyckas i såväl nystartad verksamhet som vid expansion eller avveckling. Finns det en tydlig vision för företaget som anger varför företaget existerar och vad företaget och ägaren vill uppnå med sin verksamhet? Hur skall bolaget styras rent praktiskt?

Vilka ekonomiska och finansiella muskler behövs i olika stadier av tillväxt och utveckling? Vilka ekonomiska mål skall sättas upp och hur skall man uppnå dessa? Är målen realistiska sett till visionen? Hur skall redovisning och ekonomistyrning läggas upp för att se till att utfallet går att följa och påverkas i rätt riktning och ske i rätt tid?

Anna Hollström - ECO Consulting Luleå

Anna Nilsson

CEO, Partner, Uppdragsansvarig

Anna är utbildad Civilekonom. Under 7 år har hon varit verksam inom bank- och finansbranschen i Örebro och senare i Luleå. Därefter följde 9 år på redovisnings- och revisionsbyrå som auktoriserad redovisningskonsult och kundansvarig. Sedan februari 2019 är Anna verkställande direktör på ECO Consulting i Norr AB.
Sara Olsson - ECO Consulting Luleå

Sara Olsson

Junior Consultant

Sara rekryterades direkt från gymnasiet där hon gick ekonomiprogrammet och är vår första anställd. Sara har idag 4 års erfarenhet och arbetar idag med löpande redovisningsuppdrag, löner och bokslut.

Mathias Lindbäck

Partner, Uppdragsansvarig

Mathias är utbildad Civilekonom och har under drygt 15 år varit verksam inom redovisnings- och revisionsbranschen, både i Stockholm och Luleå. Mathias har verkat som auktoriserad revisor i 12 år och har alltid haft lite extra hjärta för redovisning och rådgivning till både företag och dess ägare. Mathias har därför även arbetat som auktoriserad redovisningskonsult.

Mathias kom till ECO Consulting i augusti 2021.

Jeanette Larsson

Senior Consultant

Jeanette har verkat lång erfarenhet som redovisningskonsult på annan redovisnings- och revisionsbyrå där hon arbetat med löpande redovisning, löner och bokslut. Jeanette har även under en period verkat som ekonom inom kommunen.

Jeanette har varit anställd på ECO Consulting sedan november 2020.

Pia Andersson - ECO Consulting Luleå

Pia Andersson

Senior Consultant

Pia är utbildad Civilekonom och har verkat 6 år som ekonom inom fastighetsförvaltande bolag och 3 år som controller på statligt bolag. Pia har även i 4 år varit verksam på annan redovisnings- och revisionsbyrå som redovisningskonsult där hon arbetat med löpande redovisning, löner och bokslut.

Pia har varit anställd på ECO Consulting sedan mars 2019.

Kontakta ECO idag.

Kontaka oss här