Skip to main content
Om Oss

Vår grundsyn på företagande är att ett företag drivs av passionerade ägare med en vision och en dröm kring sitt företagande. Vår egen passion ligger just i det att stötta dessa ägare att uppnå sina visioner och uppfylla drömmarna.

Vi är ECO

Hög kvalitét och resultat, inget annat.

För att nå era mål och drömmar krävs en hel del av dagens företagare, och i väldigt många fall behövs professionella bollplank och spetskompetens inom en rad olika områden. Just ekonomiområdet är vår stora passion!

Exempel på frågor som kan behöva hanteras för att lyckas i såväl nystartad verksamhet som vid expansion eller avveckling. Finns det en tydlig vision för företaget som anger varför företaget existerar och vad företaget och ägaren vill uppnå med sin verksamhet? Hur skall bolaget styras rent praktiskt?

Vilka ekonomiska och finansiella muskler behövs i olika stadier av tillväxt och utveckling? Vilka ekonomiska mål skall sättas upp och hur skall man uppnå dessa? Är målen realistiska sett till visionen? Hur skall redovisning och ekonomistyrning läggas upp för att se till att utfallet går att följa och påverkas i rätt riktning och ske i rätt tid?

Anna Nilsson

CEO, Partner, Uppdragsansvarig

Ebba Westring

Junior Consultant

Mathias Lindbäck

Partner, Uppdragsansvarig

Jeanette Larsson

Senior Consultant

Pia Andersson

Senior Consultant

Kontakta ECO idag.

Kontaka oss här